III. ÚS 801/16

28. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti společnosti Ferratum Czech s. r. o., sídlem Pekařská 621/7, Praha 5, zastoupené Mgr. Pavlem Pernickým, advokátem, sídlem nábřeží Karla Houry 180, Sušice, proti rozsudkům Okresního soudu v Kladně ze dne 15. prosince 2015 sp. zn. 221 C 95/2015 a 223 C 106/2015, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Stěžovatelka, která se na Ústavní soud obrátila ústavní stížností ze dne 7. 3. 2016, doručenou Ústavnímu soudu dne 9. 3. 2016, byla dopisem, který jí byl doručen dne 5. 4. 2016, vyzvána k odstranění vady podané ústavní stížnosti, spočívající v nedostatku plné moci pro zastoupení advokátem v souladu s ustanoveními § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). K odstranění této vady byla stěžovatelce dána lhůta 15 dnů.

2. Uvedený nedostatek nebyl navzdory výše uvedené výzvě odstraněn. Ani právní zástupce, ani stěžovatelka na výzvy k odstranění vady nereagovali. Protože podle § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je, s ohledem na zvláštní postavení Ústavního soudu a povahu řízení před ním, předepsána povinnost zastoupení právnické osoby na základě speciální, nikoli pouhé obecné plné moci (viz blíže Filip, J., Holländer, P., Šimíček, V. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2. vyd., Praha: C. H. Beck 2007, s. 144), nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2016


Jan Filip v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 801/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies