III. ÚS 3842/15

10. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavních stížností stěžovatele Ing. Františka Míši, zastoupeného Mgr. Michalem Kojanem, advokátem, sídlem Kolínská 13, Praha 3, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 10. dubna 2014 č. j. 44 ICm 1811/2013-41, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. března 2015 č. j. 104 VSPH 472/2014-62 a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2015 č. j. 29 ICdo 62/2015-82, vedené pod sp. zn. III. ÚS 3842/15, a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 10. dubna 2014 č. j. 44 ICm 1517/2013-53, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. března 2015 č. j. 104 VSPH 473/2014-74 a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2015 č. j. 29 ICdo 41/2015-98, vedené pod sp. zn. II. ÚS 1068/16, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 3842/15 a sp. zn. II. ÚS 1068/16 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. III. ÚS 3842/15.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel ve výroku označené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených soudních rozhodnutí. V ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. II. ÚS 1068/16 stěžovatel požádal o spojení této věci ke společnému řízení s věcí vedenou pod sp. zn. III. ÚS 3842/15.

2. Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. Souvislost obou těchto věcí je dána tím, že v řízení předcházejícím podání těchto ústavní stížností šlo v obou případech o spor ohledně určení pravosti a výše stěžovatelem přihlášené stejné pohledávky, kdy v případě vedeném pod sp. zn. III. ÚS 3842/15 byla žalobkyní společnost BANKRUPCY TRUSTEES, v. o. s., (insolvenční správce D. Kubatky), zatímco v případě vedeném pod sp. zn. II. ÚS 1068/16 tuto žalobu podal insolvenční dlužník D. Kubatka sám.

3. Ústavní soud na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že obě věci spolu skutkově úzce souvisí ve smyslu citovaného ustanovení § 112 o. s. ř. (ve spojení s ustanovením § 63 zákona o Ústavním soudu). Proto vyhověl procesnímu návrhu stěžovatele a rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

4. V souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 a s rozvrhem práce pro rok 2016 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Josef Fiala.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. května 2016


Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2016, sp. zn. III. ÚS 3842/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies