IV. ÚS 1334/16

11. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu T. R., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 19. 11. 2015, sp. zn. 0 P 35/2012-7378, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 26. 4. 2016 návrh označený jako ústavní stížnost směřující proti shora uvedenému rozhodnutí v řízení o péči soudu o nezletilé.

Stěžovatel pravidelně zasílá Ústavnímu soudu množství podání nesplňující náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přestože byl opakovaně poučen o náležitostech podání i o možnosti Ústavního soudu odmítnout jeho návrh podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu (srov. např. usnesení Ústavního soudu o stížnostech sp. zn. I. ÚS 233/16 a III. ÚS 246/16 i mnoho dalších). Opětovné poučování by proto bylo neefektivní a bezpředmětné.

Také v tomto případě podal stěžovatel stížnost s vadami, aniž by byl zastoupen advokátem; Ústavní soud proto návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. května 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1334/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies