I. ÚS 1329/16

11. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatelů 1. T. R., 2. H. R. 3. nezl. T. R., 4. nezl. B. R. proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 28 Co 335/2015-86 ze dne 19. února 2016, za účasti Městského soudu v Praze jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost požadující zrušení výše uvedeného rozhodnutí Městského soudu v Praze Ústavní soud odmítl soudcem zpravodajem podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady stěžovatelé neodstranili, neboť byl podán bez zákonem vyžadovaného zastoupení advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

O této povinnosti byli stěžovatelé dříve opakovaně a bezvýsledně poučeni, další poučování by tak bylo nadbytečné (srov. usnesení sp. zn. II. ÚS 1328/16 ze dne 9. 5. 2016, I. ÚS 1327/16 a III. ÚS 1332/16 ze dne 3. 5. 2016, IV. ÚS 3419/15 ze dne 16. 3. 2016, I. ÚS 3416/15 ze dne 14. 3. 2016, III. ÚS 238/16 ze dne 15. 2. 2016 a další ve věcech stěžovatele T. R.).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. května 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2016, sp. zn. I. ÚS 1329/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies