I. ÚS 1316/16

17. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatelky Aleny Houžvičkové, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. ledna 2016 č. j. 4 As 1/2016-27 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 11. prosince 2015 č. j. 59 Af 18/2015-36, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 26. dubna 2016 doručena ústavní stížnost stěžovatelky, ve které se domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí a "odstranění povinného právního zastoupení advokátem při podání dovolání, kasační i ústavní stížnosti i jejich zpoplatnění soudními poplatky".

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatelky náležitosti tohoto zákona nesplňovala. Stěžovatelka především není pro řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 34, § 72, § 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

3. Z dalších řízení o ústavních stížnostech, jež stěžovatelka u Ústavního soudu vedla (srov. usnesení sp. zn. IV. ÚS 1188/16, IV. ÚS 1061/16, III. ÚS 3469/15), se podává, že tento postup (jímž ignoruje povinné zastoupení advokátem a formální náležitosti ústavní stížnosti) volí opakovaně, přestože byla opakovaně a prokazatelně o existenci vad poučena, a rovněž tak o ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

4. Obecně platí, že podaný návrh lze odmítnout, jestliže navrhovatel neodstranil vady ve lhůtě k tomu určené. Lze-li však vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly stěžovatelce objektivně způsobilé zprostředkovat zásadu, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak, než řádným podáním a v zastoupení advokátem, za daného stavu věci lze dovodit její informovanost, pročež nové poučování by bylo formalistické a neefektivní.

5. I v této věci se tudíž Ústavní soud uchýlil k užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2016, sp. zn. I. ÚS 1316/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies