II. ÚS 2635/15

18. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1. Ing. Dušana Pazourka, 2. Margit Mostýnové, 3. Mgr. Ivany Jurenkové, 4. Ing. Aleše Pazourka, zastoupených JUDr. Ilonou Křížkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 451/11, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 626/2014-197 ze dne 16. června 2015, rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 68 Co 301/2013-182 ze dne 16. září 2013 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 17 C 99/2006-147 ze dne 17. prosince 2012, za účasti Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 2 jako účastníků řízení a vedlejší účastnice České republiky Ministerstva spravedlnosti, o vyloučení soudce Ludvíka Davida z projednání a rozhodování této věci, takto:

Soudce Ludvík David je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 2635/15.

Odůvodnění:

1. Soudce Ludvík David, určený dle rozvrhu práce jako člen rozhodujícího senátu ve věci výše uvedené ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 2635/15, navrhl přípisem ze dne 26. 4. 2016, aby byl vyloučen z projednávání a rozhodování této věci. Důvod pro vyloučení shledal ve skutečnosti, že byl členem soudního senátu Nejvyššího soudu, který ve věci dříve vydal rozsudek sp. zn. 28 Cdo 2460/2010 ze dne 5. 6. 2012.

2. Podle § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu. Za činnost ve smyslu § 36 odst. 2 tohoto zákona se nepovažuje účast na přípravě, projednávání a schvalování právních předpisů (§ 36 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

3. Ústavní soud ověřil, že soudce Ludvík David byl členem soudního senátu Nejvyššího soudu, který ve věci dříve vydal výše zmíněný rozsudek. Zákonné předpoklady pro vyloučení soudce tak jsou naplněny, neboť soudce Ludvík David byl v téže věci činný při výkonu funkce soudce Nejvyššího soudu. Zjevně přitom nešlo o účast na přípravě, projednávání a schvalování právních předpisů. Ústavní soud proto rozhodl o vyloučení soudce Ludvíka Davida z projednání a rozhodování ve věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 2635/15.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. května 2016

David Uhlíř v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2016, sp. zn. II. ÚS 2635/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies