III. ÚS 1074/16

23. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Davida Evana, proti postupu Útvaru zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, sídlem Policejní prezidium, Strojnická 27, Praha 7, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Stěžovatel návrhem ze dne 3. 4. 2016 brojil proti postupu Útvaru zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky při stanovení nových pravidel pro fakturaci plateb a žádal, aby Ústavní soud "zjevně protiústavní skutek ÚZČ SKPV s okamžitou platností zrušil".

2. Na základě zjištění, že návrh nesplňoval náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění. Výzva byla stěžovateli doručena prostřednictvím datové schránky dne 15. 4. 2016, adresát na ni v určené lhůtě nereagoval.

3. Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly v učené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. května 2016Josef Fiala v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2016, sp. zn. III. ÚS 1074/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies