II. ÚS 2475/14

24. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojtěcha Šimíčka a soudců Ludvíka Davida a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti stěžovatele RNDr. Petra Nečase, zastoupeného JUDr. Ing. Adamem Černým LL. M., advokátem, se sídlem Dřevná 382/2, Praha 2, proti usnesení Nejvyššího státního zastupitelství sp. zn. 5 NZT 31/2013 ze dne 26. 5. 2014, a usnesení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočky v Ostravě, č. j. 4 VZV 5/2013 ze dne 10. 2. 2014, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 12, § 15 odst. 1 písm. d), odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, a ustanovení § 26 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočky v Ostravě, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 23. 7. 2014 se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena jeho ústavní práva zaručená čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Současně navrhl zrušit ustanovení § 12, § 15 odst. 1 písm. d), odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, a ustanovení § 26 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

2. Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 13. 5. 2016, vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce svou ústavní stížnost zcela zpět.

3. Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

4. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal v průběhu řízení svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět, Ústavní soud postupoval podle shora uvedeného ustanovení a řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. května 2016


Vojtěch Šimíček, v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2016, sp. zn. II. ÚS 2475/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies