I. ÚS 297/16

24. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele 1. Ing. Václava Matouška, MBA, právně zastoupeného Mgr. Markétou Vítovou, advokátkou se sídlem 5. května 1050/66, Praha 4, vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 297/16, směřující proti jinému zásahu veřejné moci spočívající v průtazích v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 3 T 91/2011, a pod sp. zn. III. ÚS 1039/16, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. ledna 2016 sp. zn. 9 To 456/2015, stěžovatelky 2. Mgr. Evy Rybkové, Ph.D., MBA, právně zastoupené JUDr. Tomášem Kaiserem, advokátem se sídlem Havlíčkova 15, Praha 1, vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 1233/16, směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. ledna 2016 sp. zn. 9 To 456/2015 a stěžovatele 3. PhDr. Milana Sedláčka, právně zastoupeného JUDr. Josefem Lžičařem, advokátem AK Lžičař & Lžičař, se sídlem Sokolovská 24, Praha 8, vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1397/16, směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. ledna 2016 sp. zn. 9 To 456/2015, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 297/16, II. ÚS 1397/16, III. ÚS 1039/16 a IV. ÚS 1233/16 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. I. ÚS 297/16.

Odůvodnění:

Ústavními stížnostmi napadli stěžovatelé rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo již potřetí zrušeno rozhodnutí nalézacího soudu v trestní věci, kde stěžovatelé vystupují v roli obviněných. Současně bylo nařízeno, aby byla věc projednána v jiném složení senátu. Krom výše uvedeného se stěžovatel Ing. Václav Matoušek, MBA, domáhal uložení povinnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 1 a Městskému soudu v Praze, aby se zdržely průtahů v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 3 T 91/2011.

V předmětné věci vystupují stěžovatelé na straně obviněných. Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. V případě předmětných ústavních stížností Ústavní soud zjistil, že všichni stěžovatelé napadají totožné usnesení Městského soudu v Praze. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity dle uvedených ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. května 2016


Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2016, sp. zn. I. ÚS 297/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies