II. ÚS 1069/16

25. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Patrika Pilara, zastoupeného Mgr. Martinem Začalem, advokátem se sídlem v Olomouci, třída Svobody 43/39, proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově č. j. ZT 33/2016-48 ze dne 14. března 2016, za účasti Okresního státního zastupitelství v Prostějově jako účastníka řízení, o vyloučení soudkyně Milady Tomkové z projednání a rozhodování této věci, takto:

Soudkyně Milada Tomková není vyloučena z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 1069/16.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel ústavní stížností napadl výše uvedené usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově. Tato stížnost měla formální vady, soudkyně zpravodajka Milada Tomková, určená rozvrhem práce, proto stěžovatele vyzvala k jejich odstranění. V doplnění ústavní stížnosti stěžovatel mimo jiné namítl podjatost soudkyně zpravodajky s tím, že (1) rozhodovala ve věci ústavní stížnosti sestry stěžovatele odmítnuté pod sp. zn. II. ÚS 3503/15, (2) jeho otec podal podnět k zahájení kárného řízení s touto soudkyní právě pro její postup ve věci sp. zn. II. ÚS 3503/15, a že (3) Milada Tomková jako soudkyně Nejvyššího správního soudu dříve rozhodovala ve věci jiné sestry stěžovatele vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 6 Ads 98/2008.

2. Soudkyně Milada Tomková ve vyjádření k námitce podjatosti uvedla, že ke stěžovateli a členům jeho užší či širší rodinné pospolitosti nemá žádný vztah, nikoho z nich nezná. Stejně tak nemá vztah k věci. Pokud by vzájemné rodinné vazby stěžovatel nepopsal, nevěděla by o nich. Podle jejího mínění není ve věci dán důvod pro její vyloučení.

3. Podle § 36 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti (odst. 1). Vyloučen je též, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu (odst. 2). Za činnost ve smyslu odst. 2 se nepovažuje účast na přípravě, projednávání a schvalování právních předpisů (odst. 3).

4. Ve věci není dán důvod pro vyloučení soudkyně Milady Tomkové podle § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, neboť ve věci stěžovatele nebyla dříve činná jinak, než jako soudkyně Ústavního soudu.

5. Stejně tak není dán důvod pro její vyloučení podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Důvodem pro vyloučení soudce z projednání a rozhodování věci totiž bez dalšího nejsou okolnosti spočívající v postupu a rozhodování v řízení o jiné ústavní stížnosti totožného stěžovatele (srov. např. usnesení II. ÚS 1187/15 ze dne 22. 12. 2015). Tím méně může být důvodem pro vyloučení soudce jeho postup a rozhodování v řízení o jiné ústavní stížnosti jiného stěžovatele, byť by byl s nynějším stěžovatelem spřízněn. Jako dostatečný důvod Ústavní soud neshledal skutečnost, že otec stěžovatele podal podnět k zahájení kárného řízení. Jen z této skutečnosti totiž neplyne, že má soudkyně Milada Tomková vůči stěžovateli či jeho právní věci jakýkoliv jiný než čistě profesionální vztah. Sama se přitom podjatá necítí. Nelze také opomenout, že vyloučení soudce jen proto, že byl podán obdobný návrh, by umožnilo snadnou manipulaci se složením rozhodujícího senátu. Možnost výběru soudce, který účastníku řízení vyhovuje nejlépe, přitom neodpovídá požadavku na jednoznačné určení zákonného soudce (srov. např. odst. 33-35 nálezu sp. zn. II. ÚS 1589/13 ze dne 21. 1. 2015).

6. Lze uzavřít, že pro závěr o podjatosti soudkyně Milady Tomkové není důvod - nebylo naplněno ani objektivní hledisko (existence skutečností ve vnější realitě, které dávají legitimní podklad pro pochybnosti o nepodjatosti soudkyně), ani hledisko subjektivní (vnitřní psychický vztah soudkyně k věci, účastníku či jeho zástupci). Ústavní soud proto rozhodl, že tato soudkyně není vyloučena z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 1069/16.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. května 2016


David Uhlíř v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. II. ÚS 1069/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies