III. ÚS 1223/16

30. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele Václava Sedláčka, proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 1. března 2016 sp. zn. 26 Co 305/2015 a sp. zn. 26 Co 306/2016, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Stěžovatel ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 18. 4. 2016 napadal usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. března 2016 sp. zn. 26 Co 305/2015 a sp. zn. 26 Co 306/2016 a přislíbil, že podání doplní právník.

2. Na základě zjištění, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění. Výzva byla stěžovateli doručena dne 22. 4. 2016, adresát na ni v určené lhůtě nereagoval.

3. Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly v učené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. května 2016


Josef Fiala v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2016, sp. zn. III. ÚS 1223/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies