IV. ÚS 1690/16

31. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Jana Houžvičky, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2016, č. j. 1 Afs 9/2016-28, a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 8. 12. 2015, č. j. 59 Af 190/2014-60, spolu s návrhem na zrušení vybraných ustanovení zákonů, takto:

Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost spolu s akcesorickým návrhem, který byl podán spolu s ní a sdílí její osud, byly odmítnuty podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť ústavní stížnost nesplňuje základní požadavky na projednání podle § 30 odst. 1, § 34 odst. 1, § 72 odst. 2 a 6 a navazujících ustanovení téhož zákona, přestože si jich stěžovatel musí být vědom, neboť se na Ústavní soud v minulosti opakovaně obrátil s podáními, při jejichž projednání o nich byl poučen.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. Toto usnesení obsahuje stručné odůvodnění (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 31. května 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1690/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies