IV. ÚS 1116/16

31. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci ústavní stížnosti Jiřího Dolejše, bez právního zastoupení, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 8. 6. 2012, č. j. 15 C 90/2011-21, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 7. 4. 2016 ústavní stížnost směřující proti shora uvedenému rozsudku, kterým bylo stěžovateli v procesním postavení žalovaného uloženo zaplatit žalobci příspěvek České kanceláři pojistitelů podle § 24c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v rozhodném znění.

Stěžovatel však v rozporu s § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") nebyl zastoupen advokátem. Ústavní soud vyzval stěžovatele, aby doložil zastoupení advokátem a stanovil k tomu třicetidenní lhůtu; stěžovatel požádal Ústavní soud dne 16. 5. 2016 o prodloužení lhůty. Ústavní soud této žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil do 30. 5. 2016. Ani v této prodloužené lhůtě však stěžovatel právní zastoupení nedoložil. Součástí výzvy bylo poučení o odmítnutí ústavní stížnosti v případě, nebude-li vada podání v poskytnuté lhůtě odstraněna. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh odmítnout podle § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. května 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1116/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies