IV. ÚS 1116/16

31. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci ústavní stížnosti Jiřího Dolejše, bez právního zastoupení, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 8. 6. 2012, č. j. 15 C 90/2011-21, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 7. 4. 2016 ústavní stížnost směřující proti shora uvedenému rozsudku, kterým bylo stěžovateli v procesním postavení žalovaného uloženo zaplatit žalobci příspěvek České kanceláři pojistitelů podle § 24c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v rozhodném znění.

Stěžovatel však v rozporu s § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") nebyl zastoupen advokátem. Ústavní soud vyzval stěžovatele, aby doložil zastoupení advokátem a stanovil k tomu třicetidenní lhůtu; stěžovatel požádal Ústavní soud dne 16. 5. 2016 o prodloužení lhůty. Ústavní soud této žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil do 30. 5. 2016. Ani v této prodloužené lhůtě však stěžovatel právní zastoupení nedoložil. Součástí výzvy bylo poučení o odmítnutí ústavní stížnosti v případě, nebude-li vada podání v poskytnuté lhůtě odstraněna. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh odmítnout podle § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. května 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1116/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies