III. ÚS 1250/16

01. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele K. N., t. č. Vazební věznice P.O.Box 5, Praha 4 - Pankrác, proti postupu Krajského soudu v Ústí nad Labem při zápočtu trestu, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Stěžovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 21. 4. 2016 brojil proti postupu Krajského soudu v Ústí nad Labem při zápočtu trestu.

2. Na základě zjištění, že podání nesplňovalo náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění. Výzva byla stěžovateli doručena dne 28. 4. 2016, adresát na ni v určené lhůtě reagoval dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 5. 2016, v němž opakoval svoje tvrzení; vytýkané vady však neodstranil.

3. Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly v určené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. června 2016


Josef Fiala v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. III. ÚS 1250/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies