IV. ÚS 1296/16

02. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 2. června 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy a soudců Jana Musila (soudce zpravodaje) a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Květoslavy Macků, právně zastoupené JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Kolínská 13, proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v nečinnosti Vrchního státního zastupitelství v Praze v přezkumném řízení, vedeném pod sp. zn. VZZ 6103/2015, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 25. dubna 2016 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelky, směřující proti v záhlaví tohoto usnesení označenému vyrozumění Vrchního státního zastupitelství v Praze, jímž byly stěžovatelce sděleny výsledky přezkumu v trestní věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 8 T 417/2007, se závěrem, že právní stav nastolený pravomocným zprošťujícím rozsudkem vydaným v této trestní věci již nelze změnit.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 23. května 2016, sdělil právní zástupce stěžovatelky, že stěžovatelka bere podanou ústavní stížnost zpět, neboť Vrchní státní zastupitelství v Praze začalo ve věci konat.

Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatel, jak výše uvedeno, této možnosti využil a své podání vzal zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. června 2016


Jaromír Jirsa v. r.
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1296/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies