I. ÚS 1655/16

07. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, ve věci ústavních stížností stěžovatelů V. H. N., D. T. T., V. T. D. a N. V. H., všech zastoupených Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, všech směřujících proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2016 č. j. 11 Tdo 15/2016-62, Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 5. 2015 č. j. 12 To 24/2015-905 a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 2. 2015 č. j. 51 T 11/2014-817, takto:

Ústavní stížnosti dosud vedené pod spisovými značkami I. ÚS 1655/16, II. ÚS 1658/16, II. ÚS 1672/16 a I. ÚS 1668/16 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod spisovou značkou I. ÚS 1655/16.

Odůvodnění:

Ústavní soud v současné době projednává ve výroku uvedené ústavní stížnosti, jimiž se podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s ustanovením § 63 zákona o Ústavním soudu může Ústavní soud v zájmu hospodárnosti řízení spojit ke společnému řízení ty věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

Jak je ze záhlaví tohoto usnesení patrné, všechny vyjmenované ústavní stížnosti napadají stejná rozhodnutí orgánů veřejné moci. Podobné jsou si i v nich vznesené námitky a stěžovatelé mají i stejného zástupce. Proto je účelné spojit ústavní stížnosti ke společnému projednání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. června 2016


Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 1655/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies