II. ÚS 866/16

07. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavních stížností stěžovatele města Smečna se sídlem nám. T. G. Masaryka 12, Smečno, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Dvořákem, advokátem se sídlem Gorkého 502, Kladno: a) jako opatrovníka L. D. a jménem svým, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2016 č. j. 24 Co 13/2016-188, vedené pod sp. zn. II. ÚS 866/16, b) jako opatrovníka M. C. a jménem svým proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2016 č. j. 24 Co 12/2016-289, vedené pod sp. zn. II. ÚS 867/16, c) jako opatrovníka E. K. a jménem svým proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2016 č. j. 24 Co 14/2016-237, vedené pod sp. zn. III. ÚS 868/16, d) jako opatrovníka J. S. a jménem svým proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2016 č. j. 24 Co 15/2016-187, vedené pod sp. zn. III. ÚS 869/16 a e) jako opatrovníka E. J. a jménem svým proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2016 č. j. 24 Co 10/2016-218, vedené pod sp. zn. IV. ÚS 870/16, takto:

Návrhy vedené pod sp. zn. II. ÚS 866/16, II. ÚS 867/16, III. ÚS 868/16, III. ÚS 869/16, IV. ÚS 870/16 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. II. ÚS 866/16.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 15. 3. 2016 a vedenou pod sp. zn. II. ÚS 866/16 stěžovatel - město Smečno napadl usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2016 č. j. 24 Co 13/2016-188. Tímto usnesením byl v odvolacím řízení zahájeném odvoláním podaným stěžovatelem jmenován kolizní opatrovník posuzované L. D., jejímž opatrovníkem je stěžovatel.

Stejného dne, tj. 15. 3. 2016, byly Ústavnímu soudu doručeny další stížnosti téhož stěžovatele vedené pod sp. zn. II. ÚS 867/16, III. ÚS 868/16, III. ÚS 869/16, IV. ÚS 870/16. Všechny tyto další stížnosti jsou podány proti usnesením Krajského soudu v Praze, jimiž tento obdobně jako v případě vedeném pod sp. zn. II. ÚS 866/16 jmenuje v odvolacích řízeních zahájených odvoláními podanými stěžovatelem kolizní opatrovníky posuzovaným, jejichž opatrovníkem je stěžovatel. Obsah jednotlivých stížností je téměř totožný, stížnosti jsou podány proti rozhodnutím téhož soudu, jimiž tento ve všech uvedených případech rozhodl prakticky identicky.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení podle uvedených zákonných ustanovení všechny výše uvedené věci spojil ke společnému řízení.

Řízení o všech podaných stížnostech bude vedeno pod sp. zn. II. ÚS 866/16 a v souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 a rozvrhem práce pro rok 2016 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Ludvík David.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. června 2016


Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 866/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies