IV. ÚS 1378/16

08. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 8. června 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy a soudců Jana Musila (soudce zpravodaje) a Vladimíra Sládečka ve věci společné ústavní stížnosti stěžovatelů 1) Zdeňky Bačové, 2) Leopolda Bednaříka, 3) Marie Cepkové, 4) Iva Divokého, 5) Ivany Doležalové, 6) Zdeňka Dvořáka, 7) Heleny Eidové, 8) Naděždy Hasíkové, 9) Magdaleny Chmelařové, 10) Jiřího Jelínka, 11) Pavly Julinové, 12) Václava Kostelníka, 13) Tomáše Langa a 14) Evy Manišové, 15) Dagmar Nové, 16) Kateřiny Pešatové, 17) Jany Pobořilové, 18) Karla Říhy, 19) Petra Skácela, 20) Pavly Šafaříkové, 21) Zdeňka Ševčíka, 22) Antonína Šrajera, 23) Igora Zippera, všichni zastoupeni Mgr. Pavlínou Řehovou, advokátkou se sídlem Zlín, Zarámí 4077, proti poskytnutí osobních informací o platech stěžovatelů přípisem statutárního města Zlín, se sídlem Zlín, nám. Míru 12, ze dne 26. 2. 2016, na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadatele Právo ve veřejném zájmu, z. s., se sídlem v Praze 11, Chalupkova 1367, o návrhu stěžovatelů na předběžné opatření, takto:

Nařizuje se předběžné opatření, jímž se statutárnímu městu Zlín ukládá neposkytovat osobní údaje o platech a odměnách stěžovatelů na základě žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zejména jejich zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 citovaného zákona.

Odůvodnění:

1. Ve společné ústavní stížnosti ze dne 2. 5. 2016, doručené Ústavnímu soudu téhož dne, stěžovatelé mimo jiné navrhli, aby Ústavní soud - vzhledem k pravděpodobnosti dalších žádostí o sdělení platů a odměn stěžovatelů - předběžným opatřením uložil statutárnímu městu Zlín do doby vyhlášení nálezu Ústavního soudu, či zrušení předběžného opatření Ústavním soudem, nepokračovat v poskytování adresných údajů o platech stěžovatelů na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2. Statutární město Zlín na žádost Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2016 o poskytnutí informací o případném zveřejnění informací o platech a odměnách stěžovatelů způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., přípisem ze dne 3. 6. 2016 uvedlo, že prozatím zveřejnilo pouze doprovodnou informaci o tom, že žadateli byly sděleny informace v anonymizované podobě a žádost byla vyřízena v souladu se zákonem.

3. Jelikož z oficiálních webových stránek statutárního města Zlín (http://www.zlin.eu/) se jeví, že údaje, jejichž zveřejnění se domáhal spolek Právo ve veřejném zájmu, z. s., dosud zveřejněny nebyly, přistoupil Ústavní soud k vydání předběžného opatření.

4. O vydání předběžného opatření Ústavní soud rozhodoval podle § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho účelem je zabránit rozšiřování vzniku újmy poskytováním osobních údajů o platech a odměnách stěžovatelů, zejména postupem dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

5. Tímto předběžným opatřením se nijak nepředjímá výsledek řízení o ústavní stížnosti, toto řízení pokračuje i nadále.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. června 2016


Jaromír Jirsa v. r.
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1378/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies