IV. ÚS 1048/16

08. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci ústavní stížnosti Jindřicha Vysloužila, bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 12. 2015, č. j. 22 Co 452/2015-160, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stížnost ze dne 30. 3. 2016, jíž se stěžovatel domáhá zrušení usnesení odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek exekučního soudu částečně zamítající návrh na zastavení exekuce, se odmítá podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť stěžovatel nebyl v řízení zastoupen advokátem, a tento nedostatek nenapravil ani v poskytnuté třicetidenní lhůtě, ani po prodloužení této lhůty do 6. 6. 2016, tedy o dalších patnáct dnů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Toto usnesení obsahuje pouze stručné odůvodnění ve smyslu § 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

V Brně dne 8. června 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1048/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies