II. ÚS 1127/16

09. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Vladimíra Deketa, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podání stěžovatele bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 8. 4. 2016. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dopisem ze dne 6. 5. 2016 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut. Byl v ní též poučen o možnosti podat na Českou advokátní komoru žádost o určení advokáta pro případ, kdy by mu bylo poskytnutí právní pomoci odmítnuto.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 18. 5. 2016. Stěžovatel na výzvu k odstranění vad reagoval podáním ze dne 25. 5. 2016, v níž mimo jiné požadoval, aby mu Ústavní soud poskytl bezplatné právní zastoupení advokátem, a to i pro řízení před Nejvyšším soudem. Ústavní soud však ve své judikatuře opakovaně odmítá z důvodu svého specifického postavení a omezeného prostoru pro podpůrnou aplikaci procesních norem platných pro obecné soudy zajišťování právní pomoci stěžovatelům.

Stěžovatel o prodloužení lhůty k nápravě vad podání nežádal. Ústavní soud proto již další výzvu stěžovateli nezasílal a vyčkával odstranění vad ze strany stěžovatele. To se však nestalo.

Stěžovatelem zaslané podání nesplňuje předepsané náležitosti zákona o Ústavním soudu, když stěžovatel není ve věci zastoupen advokátem. Tato vada návrhu nebyla přes řádné poučení a poskytnutí dostatečně dlouhé lhůty k nápravě odstraněna. Proto nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. června 2016


Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 1127/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies