I. ÚS 1691/16

14. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu Aleny Houžvičkové, na zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 3 Afs 255/2015-45 ze dne 9. března 2016 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci č. j. 59 Af 178/2014-56 ze dne 2. listopadu 2015, ve spojení s dalšími návrhy, takto:

Návrhy se odmítají.

Odůvodnění

Dne 25. 5. 2016 došel Ústavnímu soudu návrh směřující proti v záhlaví označeným soudním rozhodnutím ve spojení s dalšími návrhy na "odstranění povinného zastoupení advokátem z právních předpisů". Ústavní soud nejdříve posuzoval, zda návrh na zahájení řízení splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány formální podmínky jeho věcného projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž dospěl k závěru, že návrh tyto požadavky z níže uvedených důvodů nesplňuje.

Třebaže si je navrhovatelka dobře vědoma podmínek uvedených v ustanovení § 29 a § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu stran povinného právního zastoupení, je zcela zjevné, že se je rozhodla nerespektovat, a to právě s ohledem na to, že se, krom zrušení shora uvedených soudních rozhodnutí, domáhá též odstranění této povinnosti nejen ze zákona o Ústavním soudu, ale vůbec z celého právního řádu. Odtud je zcela zřejmá nevole navrhovatelky k odstranění vady podání v podobě absence obligatorního právního zastoupení, a s ohledem na tento postoj by byla výzva jí adresovaná k odstranění předmětné vady návrhu nejen z tohoto důvodu, ale především z důvodů jí z celé řady předchozích řízení před Ústavním soudem velmi dobře známých, neefektivní a formalistická, pročež se k ní Ústavní soud také neuchýlil.

Ústavnímu soudu proto za těchto okolností nezbylo, než aby návrh za přiměřené aplikace ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako vadný odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 14. června 2016


Tomáš Lichovník v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 1691/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies