III. ÚS 1265/16

14. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelek: a) nezletilé K. Z., právně zastoupené Mgr. Zuzanou Candigliota, advokátkou, sídlem Burešova 6, Brno, b) I. H., právně zastoupené Mgr. Zuzanou Candigliota, advokátkou, sídlem Burešova 6, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 9. února 2016 č. j. 23 Co 42/2016-1030, sp. zn. 23 Co 44/2016, usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 9. října 2015 č. j. 4 P 340/2001-857, a usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 17. prosince 2015 č. j. 4 P 340/2001-952, 4 P a Nc 724/2015, za účasti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích a Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, jako účastníků řízení, a Kamila Zsiraye, bytem Na Sídlišti 694, Zlaté Hory, a Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Orlicí, sídlem Štefánikova 980, Ústí nad Orlicí, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Nezletilé K. Z., se pro řízení před Ústavním soudem ve věci sp. zn. III. ÚS 1265/16 ustanovuje opatrovníkem Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, sídlem Šilingrovo náměstí 4, Brno.

Odůvodnění

Ústavní stížnost směřuje proti v záhlaví citovaným usnesením soudů, jimiž bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu stěžovatelky b) na změnu a na zrušení předběžného opatření spočívajícího v umístění nezletilé stěžovatelky a) do ústavního zařízení podle ustanovení § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen "z. ř. s."), a dále jimi bylo rozhodnuto o prodloužení tohoto předběžného opatření.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 469 odst. 1 z. ř. s. platí, že ve věcech péče soudu o nezletilé je dítě v řízení zastoupeno opatrovníkem, kterého soud pro řízení jmenuje, přičemž zpravidla je jím jmenován orgán sociálně-právní ochrany dětí. V souladu s § 469 odst. 2 z. ř. s. však v případě, že opatrovníkem nezletilého byl jmenován orgán sociálně-právní ochrany dětí, který podal podnět nebo návrh na zahájení řízení, soud jmenuje na návrh opatrovníka jiného. Obdobné platí i podle § 455 odst. 1 a 2 z. ř. s. pro rozhodování soudu o předběžném opatření upravujícím poměry dítěte.

Ústavní stížnost navazuje na předběžné opatření upravující poměry nezletilé a úzce se dotýká jejích konkrétních zájmů. Ústavní soud byl proto povinen nezletilé ustanovit pro řízení o ústavní stížnosti opatrovníka, který by byl schopen účinně a kvalifikovaně hájit její zájmy v řízení. Ústavní soud si přitom byl vědom, že v řízení před Ústavním soudem je zpravidla opatrovníkem k ochraně zájmů nezletilých dětí ustanovován orgán sociálně-právní ochrany dětí. V nyní projednávaném případě však Ústavní soud uvážil, že to byl tento orgán, tedy Městský úřad Česká Třebová, a poté Městský úřad Vysoké Mýto, který inicioval rozhodnutí o předběžném opatření a změně spočívající v přemístění nezletilé v rámci předběžného opatření v dané věci, proto se rozhodl ustanovit opatrovníkem nezletilé Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, sídlem Šilingrovo náměstí 4, Brno, který se s ohledem na svou dosavadní nestrannost ve věci, jakož i své odborné zaměření na problematiku ve vztahu k dětem, jeví být pro danou funkci nejvhodnějším opatrovníkem.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 14. června 2016


Josef Fiala v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. III. ÚS 1265/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies