I. ÚS 269/16

14. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Anny Firmantyové, zastoupené JUDr. Rostislavem Puklem, advokátem se sídlem Svatoplukova 519, 698 01 Veselí nad Moravou, proti výrokům II a III rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 38 Co 192/2014-162 ze dne 15. října 2015, takto:

Řízení s e přerušuje.

Odůvodnění

Včasnou ústavní stížností, která i v ostatním splňuje podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhá zrušení výroků o nákladech řízení před soudem prvního stupně a odvolacím soudem v záhlaví uvedeného soudního rozhodnutí, a to zejména pro porušení čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud si k posouzení ústavní stížnosti vyžádal soudní spis vedený u Okresního soudu v Hodoníně, z něhož zjistil, že vedlejší účastník, v původním řízení žalobce, podal dne 21. 1. 2016 proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 38 Co 192/2014-162 ze dne 15. 10. 2015, jehož součástí jsou stěžovatelkou napadené nákladové výroky, dovolání, domáhaje se zrušení celého rozhodnutí. Nejvyšší soud o dovolání dosud nerozhodl.

Za této situace, kdy souběžně s řízením o ústavní stížnosti probíhá dovolací řízení, jehož výsledek může mít význam pro rozhodnutí Ústavního soudu o této ústavní stížnosti, Ústavní soud postupoval podle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu a rozhodl o přerušení řízení o podané ústavní stížnosti do rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání vedlejšího účastníka. Ústavní soud současně vrátí vyžádaný soudní spis Okresnímu soudu v Hodoníně, aby mohl být následně se všemi nezbytnými podklady zaslán Nejvyššímu soudu k vyřízení podaného dovolání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 14. června 2016


David Uhlíř v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení:
Jitka Štíchová

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 269/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies