IV. ÚS 1799/16

16. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci ústavní stížnosti Petra Červenky, bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 5. 2015, č. j. KSOS 14 INS 7639/2013-B11, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stížnost ze dne 3. 6. 2016, jíž se stěžovatel domáhá zrušení usnesení insolvenčního soudu o udělení souhlasu správci s vydáním výtěžku zpeněžení majetku zajištěnému věřiteli, se odmítá podle § 43 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť stěžovatel proti napadenému usnesení nepodal odvolání, přestože rozhodnutí obsahovalo poučení o této možnosti, stížnost podal více než rok po vydání napadeného usnesení a jde tak o stížnost zjevně opožděnou; Ústavní soud nevyzýval stěžovatele k odstranění vad podání (zejm. absence zastoupení advokátem a tvrzení o porušení některého z ústavně zaručených práv), neboť by to na opožděnosti a nepřípustnosti stížnosti nemohlo nic změnit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
Toto usnesení obsahuje pouze stručné odůvodnění ve smyslu § 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

V Brně dne 16. června 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1799/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies