I. ÚS 742/16

16. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje Davida Uhlíře, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, o ústavní stížnosti J. V., t. č. Věznice Ostrov, P. O. BOX 100/D, 363 50 Ostrov, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc ze dne 25. září 2015 sp. zn. 29 T 5/2013, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. V ústavní stížnosti, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 3. března 2016 a doplněna podáními doručenými dne 9. března 2016, 28. dubna 2016 a 6. června 2016, napadl stěžovatel rozsudek Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc ze dne 25. září 2015 sp. zn. 29 T 5/2013 a domáhal se přezkoumání postupu Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, v trestní věci vedené pod sp. zn. 29 T 5/2013.

2. V podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 6. června 2016, a označeném jako zpětvzetí návrhu na zahájení řízení ke sp. zn. I. ÚS 742/16, stěžovatel uvedl, že po poradě s ustanoveným obhájcem zjistil, že nejsou splněny zákonné podmínky pro podání ústavní stížnosti.

3. Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. června 2016


David Uhlíř v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 742/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies