II. ÚS 1591/16

21. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, ve věci ústavní stížnosti P. P., zastoupeného JUDr. Janem Paroulkem, advokátem, sídlem Čelakovského 6, Blansko, sp. zn. II. ÚS 1591/16, a ve věci ústavní stížnosti M. R. O., zastoupené Mgr. Martinem Urbáškem, advokátem, sídlem Bráfova tř. 764/50, Třebíč, sp. zn. III. ÚS 1593/16, o návrhu na spojení věcí, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 1591/16 a III. ÚS 1593/16 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. II. ÚS 1591/16.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

Každá ve výroku uvedená ústavní stížnost, byť podaná různými stěžovateli, napadá rozhodnutí obecných soudů vydaná ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 10/2012, v níž byli stěžovatelé uznáni vinnými zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. c) tr. zákoníku. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle shora uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

V souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 a s rozvrhem práce pro rok 2016 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Ludvík David.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. června 2016


Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 1591/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies