Pl. ÚS 23/16

21. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) o návrhu skupiny 15 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, zastoupených prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem, se sídlem Botičská 4, 128 00 Praha 2, na zrušení § 4 odst. 2 ve slovech "a e)" vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byl dne 10. 5. 2016 doručen návrh skupiny 15 senátorů Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "navrhovatel") podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky a § 64 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, na zrušení § 4 odst. 2 ve slovech "a e)" vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 (dále jen "vyhláška č. 273/2015 Sb.").

2. Ústavní soud konstatuje, že v době podání návrhu bylo před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 19/16 již vedeno dosud neskončené řízení o návrhu skupiny 25 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, která se taktéž domáhá zrušení § 4 odst. 2 ve slovech "a e)" vyhlášky č. 273/2015 Sb. [a současně zrušení slov "a e)" v části B odstavci 2 písm. b) přílohy č. 1 k citované vyhlášce]. Nyní projednávaný návrh je tudíž nepřípustný. Oprávněný navrhovatel však má podle § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu právo účastnit se řízení o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

3. Z těchto důvodů Ústavnímu soudu nezbylo než návrh navrhovatele odmítnout podle § 43 odst. 2 písm. b), ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu. V souladu s čl. 1 odst. 2 písm. b) rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti, publikovaného jako sdělení Ústavního soudu č. 52/2014 Sb., tak přitom učinil v plénu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. června 2016


Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 23/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies