IV. ÚS 1936/16

21. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Petra Rotha, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, č. j. 30 Cdo 4218/2015-200, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 12. 2014, č. j. 30 Co 477/2014-177, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost byla odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť nesplňuje základní požadavky na projednání podle § 30 odst. 1, § 34 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a) téhož zákona, přestože si jich stěžovatel musí být vědom, neboť se na Ústavní soud v minulosti opakovaně obrátil s podáními, při jejichž projednání o nich byl poučen. Zákon o Ústavním soudu ani občanský soudní řád institut "blanketního podání" nezná a Ústavní soud, nehledě na obvykle vstřícnější praxi, blanketní stížnost v tomto případě nepovažuje za podání vadné, ale za úmyslně zneužívající procesní předpis; proto neaplikuje ustanovení o postupu pro případ vadného podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Toto usnesení obsahuje jen stručné odůvodnění (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 21. června 2016

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1936/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies