II. ÚS 1833/16

27. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem ve věci návrhu stěžovatele Radka Pokštefla, t. č. Vazební věznice Praha - Ruzyně, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2016, sp. zn. 8 To 157/2016, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 7. 6. 2016 byl Ústavnímu soudu doručen návrh, brojící proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze, vydanému ve věci žádosti stěžovatele o propuštění z vazby. Návrh byl podán advokátem Mgr. Jiřím Janáčem, obhájcem ustanoveným stěžovateli Obvodním soudem pro Prahu 7 v daném trestním řízení.

Jelikož k tomuto návrhu nebyla připojena zvláštní plná moc ve smyslu ustanovení § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem doručeným Mgr. Janáčovi dne 10. 6. 2016 Ústavním soudem vyzván k odstranění nedostatku této podmínky řízení, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení této výzvy s výslovným poučením, že nebude-li tato vada ve stanovené lhůtě odstraněna, bude návrh odmítnut.

Na uvedenou výzvu Ústavního soudu stěžovatel nijak nereagoval, byť lhůta k odstranění předmětných vad marně uplynula již dne 20. 6. 2016.

Ústavní soud proto konstatuje, že mu nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem návrh odmítnout z důvodu neodstranění vady návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. června 2016


Vojtěch Šimíček v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 1833/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies