II. ÚS 1833/16

27. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem ve věci návrhu stěžovatele Radka Pokštefla, t. č. Vazební věznice Praha - Ruzyně, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2016, sp. zn. 8 To 157/2016, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 7. 6. 2016 byl Ústavnímu soudu doručen návrh, brojící proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze, vydanému ve věci žádosti stěžovatele o propuštění z vazby. Návrh byl podán advokátem Mgr. Jiřím Janáčem, obhájcem ustanoveným stěžovateli Obvodním soudem pro Prahu 7 v daném trestním řízení.

Jelikož k tomuto návrhu nebyla připojena zvláštní plná moc ve smyslu ustanovení § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem doručeným Mgr. Janáčovi dne 10. 6. 2016 Ústavním soudem vyzván k odstranění nedostatku této podmínky řízení, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení této výzvy s výslovným poučením, že nebude-li tato vada ve stanovené lhůtě odstraněna, bude návrh odmítnut.

Na uvedenou výzvu Ústavního soudu stěžovatel nijak nereagoval, byť lhůta k odstranění předmětných vad marně uplynula již dne 20. 6. 2016.

Ústavní soud proto konstatuje, že mu nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem návrh odmítnout z důvodu neodstranění vady návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. června 2016


Vojtěch Šimíček v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 1833/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies