II. ÚS 482/16

28. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, ve věci ústavních stížností F. P., zastoupeného Mgr. Janem Juříčkem, advokátem, sídlem Údolní 222/5, Brno, vedených pod sp. zn. II. ÚS 482/16 a sp. zn. III. ÚS 1742/16, o návrhu na spojení věcí, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 482/16 a III. ÚS 1742/16 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. II. ÚS 482/16.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

Ústavní stížností sp. zn. II. ÚS 482/16 se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 2015 č. j. 7 To 419/2015-1331, jímž, kromě jiného, byla stěžovateli uložena povinnost nahradit poškozené nemajetkovou újmu ve výši 300 000 Kč. V ústavní stížnosti sp. zn. III. ÚS 1742/16 stěžovatel navrhuje zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2016 č. j. 7 To 102/2016-1390, kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2016 č. j. 4 T 209/2014-1361, ukládající mu povinnost nahradit poškozené náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení. Ústavní soud po zjištění, že obě ústavní stížnosti byly podány týmž stěžovatelem a vycházejí z totožné právní věci, z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení, podle shora uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

V souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 a s rozvrhem práce pro rok 2016 č. Org 1/16 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Jiří Zemánek.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. června 2016


Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 482/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies