I. ÚS 1219/16

28. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Ing. Karla Makala, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 25 Co 263/2015-116 ze dne 30. června 2015 a rozsudku Okresního soudu Praha-západ č. j. 3 C 298/2014-95 ze dne 28. května 2015, za účasti Krajského soudu v Praze a Okresního soudu Praha-západ jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel napadl ústavní stížností ze dne 15. 4. 2016 výše uvedená rozhodnutí okresního a krajského soudu. Ve stížnosti uvedl, že je zastoupen advokátem, plnou moc však nepřiložil. Ústavní soud jej vyzval, aby ve lhůtě tří týdnů odstranil vady ústavní stížnosti, zejména aby předložil plnou moc udělenou advokátu (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Výzva byla stěžovateli doručena dne 26. 5. 2016. Do dnešního dne stěžovatel na výzvu nijak nereagoval, byť byl o následcích neodstranění vad poučen.

2. Z uvedeného důvodu Ústavní soud návrh stěžovatele odmítl soudcem zpravodajem podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady navrhovatel neodstranil ve lhůtě mu k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. června 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 1219/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies