III. ÚS 1948/16

30. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Josefa Fialy a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele N. V. T., vedené pod sp. zn. III. ÚS 1948/16, a stěžovatele T. H. H., vedené pod sp. zn. III. ÚS 1954/16, oba zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, sídlem Opletalova 25, Praha 1, o návrhu na spojení věcí, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 1948/16 a III. ÚS 1954/16 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. III. ÚS 1948/16.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

Ústavními stížnostmi každý ze stěžovatelů brojí proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2016 č. j. 11 Tdo 1388/2015-65, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 12. 2014 č. j. 12 To 108/2014-6722 a s rozsudkem Krajského v Praze ze dne 23. 6. 2014 sp. zn. 7 T 4/2014. Ústavní soud po zjištění, že obě ústavní stížnosti byly podány vůči shodným rozhodnutím a vycházejí z totožné právní věci, z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení, podle shora uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

V souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 a s rozvrhem práce pro rok 2016 č. Org 1/16 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Josef Fiala.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. června 2016


Josef Fiala v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. III. ÚS 1948/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies