III. ÚS 361/15

30. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Josefa Fialy a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti stěžovatelky MOL Retail Česká republika, s. r. o., sídlem Purkyňova 2121/3, Praha 1, zastoupené Mgr. Lukášem Zdvihalem, advokátem, sídlem Dušní 10, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. prosince 2014 č. j. KSPL 54 INS 8190/2012-B-61, takto:

Řízení se zastavuje

Odůvodnění

Dne 4. 2. 2015 Ústavní soud obdržel ústavní stížnost podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), kterou se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označeného soudního rozhodnutí s tím, že jím bylo porušeno její základní právo zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a že porušen měl být i čl. 90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky.

Podáním ze dne 20. 6. 2016, doručeným Ústavnímu soudu téhož dne, stěžovatelka sdělila, že tuto svou ústavní stížnost bere ve smyslu § 77 zákona o Ústavním soudu zpět, a navrhla, aby Ústavní soud řízení zastavil a "určil", že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky citovaného ustanovení, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti zastavil. O nákladech řízení nerozhodl, neboť tak činí pouze v odůvodněných případech (§ 62 odst. 3 a 4 zákona o Ústavním soudu) a o takový v dané věci nešlo.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. června 2016


Josef Fiala v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. III. ÚS 361/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies