I. ÚS 1609/16

11. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti K. N., Věznice P. O. BOX 18, Pardubice, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 4. 2016 č. j. 13 To 147/2016-71 a usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 6. 4. 2016 č. j. OPP 64/2016-56, takto :

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 18. 5. 2016 podání navrhovatele, které nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem (návrh nebyl sepsán advokátem). Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2016, v níž mu byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů, a zároveň byl upozorněn na to, že neodstranění vad jeho podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu.

Výzvu k odstranění vad stěžovatel, jak patrno z poštovní doručenky, převzal dne 30. 5. 2016 a den následující, tedy 31. 5. 2016, počala běžet soudcovská lhůta 30 dnů, jejíž konec připadl na středu 29. 6. 2016.

Vzhledem k tomu, že ani do dne rozhodnutí o předmětné ústavní stížnosti nebyly vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 2016


Tomáš Lichovník v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2016, sp. zn. I. ÚS 1609/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies