II. ÚS 1440/16

11. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu A. K., t. č. ve výkonu trestu, Věznice Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, proti rozhodnutí České republiky, Vězeňské služby, Věznice Kynšperk nad Ohří ze dne 14. 4. 2016 č. j. 8346210701/2016-UNVT-03, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 5. 5. 2016 se navrhovatel domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady výkonu trestu za období měsíce března 2016. Podání navrhovatele však nesplňovalo formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Neobsahuje pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů (§ 34 odst. 1), nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6) a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu.

Stěžovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2016 vyzván k odstranění vad podání, k čemuž mu byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že v případě neodstranění vad bude jeho návrh odmítnut. Protože stěžovatel do dnešního dne vytýkané vady návrhu neodstranil, byla tak splněna podmínka pro odmítnutí návrhu podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto návrh dle shora citovaného ustanovení usnesením odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 2016


Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2016, sp. zn. II. ÚS 1440/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies