II. ÚS 1358/16

11. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu 1) Ing. Jitky Hornychové, 2) Ing. Petra Hornycha, 3) Zuzany Hornychové, 4) Martina Hornycha a 5) Pavla Hornycha, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podání stěžovatelů bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 29. 4. 2016. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že nebyli zastoupeni advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byli stěžovatelé 1) a 2), kteří jsou současně zákonnými zástupci stěžovatelů 3), 4) a 5), dopisem ze dne 13. 5. 2016 vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

2. Výzva byla stěžovatelce 1) doručena dne 18. 5. 2016. Stěžovateli 2) byla doručena na základě fikce doručení dne 30. 5. 2016. Ani jeden ze stěžovatelů na výzvu k odstranění vad ke dni vydání tohoto rozhodnutí nijak nereagoval.

3. Stěžovateli zaslané podání nesplňuje předepsané náležitosti zákona o Ústavním soudu, protože nejsou ve věci zastoupeni advokátem. Tato vada návrhu nebyla přes řádné poučení a poskytnutí dostatečně dlouhé lhůty k nápravě odstraněna. Proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 2016

Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2016, sp. zn. II. ÚS 1358/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies