II. ÚS 1590/16

12. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojtěcha Šimíčka a soudců Ludvíka Davida a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti Mgr. Zdeňky Plasové, proti postupu Okresního soudu v Klatovech v řízení vedeném pod sp. zn. 10 C 66/2011, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 17. 5. 2016 se stěžovatelka domáhala přezkoumání postupu Okresního soudu v Klatovech v řízení vedeném pod sp. zn. 10 C 66/2011, přičemž namítala podjatost soudu a soudem ustanoveného znalce Ing. Václava Vlčka.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud stěžovatelku dne 6. 6. 2016 vyzval k odstranění jejích vad.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 24. 6. 2016, vzala stěžovatelka svou ústavní stížnost zpět.

Dle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala v průběhu řízení svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět, Ústavní soud postupoval podle shora uvedeného ustanovení a řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. července 2016


Vojtěch Šimíček, v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2016, sp. zn. II. ÚS 1590/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies