IV. ÚS 1528/16

13. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 13. července 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Ing. Jana Vaňka takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 12. 5. 2016, se navrhovatel domáhal vydání předběžného opatření podle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a toho, aby mu bylo umožněno "vést řízení před Ústavním soudem bez zastoupení, odlišně od ustanovení § 29 zákona o Ústavním soudu".

Návrh je formulován nesrozumitelně, neobsahuje náležitou skutkovou a ústavněprávní argumentaci, nejsou k němu přiložena napadená rozhodnutí obecných soudů. Navrhovatel není zastoupen advokátem.

Navrhovateli bylo zasláno písemné poučení o náležitostech ústavní stížnosti a byl vyzván, aby ve stanovené 30denní lhůtě odstranil vady podání, zejména, aby si zajistil právní zastoupení pro řízení před Ústavním soudem prostřednictvím zmocněného advokáta.

Výzvu spolu s poučením převzal navrhovatel dne 26. 5. 2016.

Od tohoto data počala navrhovateli běžet stanovená lhůta k odstranění vad a doplnění návrhu.

S ohledem na skutečnost, že navrhovatel do doby vydání tohoto usnesení vady podání neodstranil, ani ho nijak nedoplnil, nezbylo, než podaný návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2016

Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1528/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies