IV. ÚS 1662/16

13. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu M. K., t. č. ve Věznici v Pardubicích, bez právního zastoupení, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 21. března 2016, sp. zn. 4 T 83/2013, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 23. května 2016 návrh, označený jako ústavní stížnost, ve kterém navrhovatel brojí proti napadenému rozsudku, jímž měl být protiprávně zrušen rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 9. ledna 2013, č. j. 14 T 213/2012-345.

Jelikož podání navrhovatele nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl vyzván k odstranění vad dopisem ze dne 31. května 2016 doručeným mu dne 2. června 2016. Navrhovatel nebyl právně zastoupen (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu) ani neuvedl, kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí (§ 72 odstavce 3 a 5 zákona o Ústavním soudu). Současně byl poučen, že neodstranění vad ve stanovené lhůtě 30 dnů od doručení výzvy bude mít za následek odmítnutí jeho podání.

Do dnešního dne nebyly vady podání odstraněny, a ani nebyly sděleny případné překážky, proto Ústavní soud podání navrhovatele odmítl pro neodstranění vad, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2016

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1662/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies