III. ÚS 1752/16

13. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti D. K., t. č. Věznice Jiřice, P. O. BOX 8, 289 22 Lysá nad Labem, proti postupu Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, ve věci vedené pod sp. zn. 57 T 7/2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odvodnění:

V podání ze dne 29. 5. 2016 označeném jako "stížnost na Krajský soud Ústí nad Labem - pobočka Liberec, sp. zn. 57 T 7/2014-164," stěžovatel uvedl, že byl označeným rozsudkem, vydaným dne 1. 7. 2015 a potvrzeným Vrchním soudem v Praze, pravomocně odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let. Podle stěžovatele však Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, dosud nerozhodl o započítání vazby a trestu uloženého za dříve spáchaný trestný čin a na žádosti o vydání takového rozhodnutí nereagoval. Tvrzenou nečinnost soudu stěžovatel označil za nesprávný postup soudu při rozhodování o uloženém trestu a žádal Ústavní soud o blíže nespecifikovanou nápravu.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků [§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Ústavní soud")], zejména však stěžovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 30 dnů formální i obsahové vady svého návrhu odstranil, a zároveň ho poučil, že nestane-li se tak, bude jeho návrh odmítnut. Výzva byla stěžovateli doručena dne 9. 6. 2016, ve stanovené lhůtě a ani později však uvedené procesní nedostatky odstraněny nebyly.
Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2016

Milada Tomková v. r.
soudkyně zpravodajka

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 1752/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies