IV. ÚS 1625/16

19. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Pavla Pojdla, proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2016, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Ústavnímu soudu byl dne 19. 5. 2016 Nejvyšším správním soudem postoupen návrh označený jako ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2016.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti stanovené v § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel výzvou, doručenou mu dne 17. 6. 2016, vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů s tím, že po uplynutí lhůty bude návrh bez dalšího odmítnut.

Navrhovatel na výzvu reagoval podáními doručenými Ústavnímu soudu dne 21. 6. 2016 a 27. 6. 2016, z nichž vyplývá, že vytýkané vady podání, včetně chybějícího právního zastoupení navrhovatele, nemá v úmyslu odstranit. Ústavní soud dodává, že navrhovateli jsou s ohledem na jeho předchozí desítky podání známy podmínky, za kterých lze návrh u Ústavního soudu projednat.

Za dané situace, kdy ani do dnešního dne nebyly vady návrhu odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. července 2016


JUDr. Vladimír Sládeček
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1625/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies