III. ÚS 1621/16

19. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o návrhu navrhovatele Jana Heczka, označenému jako "Ústavní stížnost na tyto soudy, Okresní soud v Karviné, pobočka Havířov k č. j. 109 C 323/2013-53, Krajský soud v Ostravě k č. j. 800 186/2015-59 a Nejvyšší správní soud č. j. Na 373/2014-4", takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 19. května 2016 byl Ústavnímu soudu doručen shora označený návrh.

Návrh nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, neboť k němu nebyla předložena plná moc k zastupování navrhovatele advokátem před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1, § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu").

K odstranění výše uvedeného nedostatku byl navrhovatel vyzván přípisem, jenž mu byl doručen dne 24. 5. 2016. Tento přípis obsahoval upozornění, že neodstranění vytýkané vady ve lhůtě do 30 dnů bude mít za následek odmítnutí návrhu.

Ústavní soud konstatuje, že k dnešnímu dni k odstranění vytýkané vady nedošlo, přičemž lhůta k tomu stanovená uplynula dne 23. 6. 2016. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. července 2016


Jan Filip v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 1621/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies