IV. ÚS 1240/16

20. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu J. B., t. č. ve Věznici v Pardubicích, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2016, č. j. 7 Tdo 245/2016-31, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. září 2015, sp. zn. 3 To 343/2015, a proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 23. dubna 2015, č. j. 2 T 258/2014-173, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 20. dubna 2016 návrh označený jako ústavní stížnost, v němž navrhovatel brojí proti shora uvedeným rozhodnutím, kterými byl odsouzen pro trestný čin loupeže k trestu odnětí svobody, respektive, jimiž nebyly jeho opravné prostředky přijaty.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a následných zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dopisem ze dne 28. dubna, doručeným mu dne 5. května 2016, vyzván k odstranění vad podání. Vady byly specifikovány a navrhovatel byl poučen, že nebudou-li odstraněny ve stanovené lhůtě, Ústavní soud jeho podání odmítne.

Dne 24. května 2016 byly Ústavnímu soudu doručeny bez průvodního dopisu, vyplněné formuláře České advokátní komory určené pro přiznání bezplatné obhajoby, včetně potvrzení Vězeňské služby v Pardubicích. Vzhledem k obsahu byly přílohy vráceny a s ohledem na okolnosti byla navrhovateli stanovena nová třicetidenní lhůta k odstranění vad podání; navrhovatel byl opět poučen. Tuto výzvu navrhovatel převzal dne 16. června 2016.

Jelikož do dnešního dne nebyly vady odstraněny, Ústavní soud podání navrhovatele pro tento důvod odmítl podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. července 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1240/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies