IV. ÚS 2360/16

27. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu T. R., nezletilého T. R., nezletilé B. R. a H. R., bez právního zastoupení, proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 9 ve věci vedené pod sp. zn. 2 T 58/2014, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 18. července 2016 návrh, v němž první navrhovatel, i jménem ostatních, namítá průtahy v řízení ve své vlastní věci. Navrhovatel takto obesílá Ústavní soud opakovaně, desítkami podání, které však nesplňují náležitosti podle ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a to i za situace, kdy byl opakovaně poučen jak o náležitostech podání, tak i o možnosti jeho odmítnutí podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel se i v tomto případě na Ústavní soud obrátil s vadným podáním, je zjevné, že poučovat jej znovu by bylo neefektivní a zbytečné; proto je na místě odmítnout návrh podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. července 2016

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2360/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies