I. ÚS 1289/16

01. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti MUDr. Hany Císařové, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 26 Cdo 4077/2015-333 ze dne 15. února 2016 a usnesení Městského soudu v Praze č. j. 64 Co 289/2014-269 ze dne 17. října 2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatelka podala dne 22. 4. 2016 ústavní stížnost proti výše uvedeným rozhodnutím Nejvyššího soudu a Městského soudu v Praze. V rozporu s § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu nebyla zastoupena advokátem. Ve stížnosti však mimo jiné uvedla, že o ustanovení advokáta pro řízení před Ústavním soudem již požádala. Toto tvrzení nijak nedoložila.

2. Ústavní soud proto stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce své tvrzení doložila, nebo aby ve stejné lhůtě odstranila vady ústavní stížnosti. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 24. 5. 2016, a to včetně poučení o následcích jejího neuposlechnutí.

3. Podáním ze dne 19. 6. 2016 (soudu doručeno 27. 6.) předložila usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 10 Nc 75/2016-2 ze dne 12. 5. 2016, kterým tento soud zamítl její žádost o ustanovení zástupce pro řízení před Ústavním soudem, neboť se nejedná o řízení před civilními soudy podle občanského soudního řádu. Dále stěžovatelka výslovně uvedla: "Žádám ČAK, pobočku v Brně, o ustanovení advokáta. Podání ústavní stížnosti bylo blanketní k přerušení lhůty od doručení posledního rozhodnutí Nejvyššího soudu..."

4. Česká advokátní komora soudu dne 28. 7. 2016 sdělila, že poslední evidovaná žádost stěžovatelky o určení advokáta je ze dne 29. 1. 2016, a to v jiné věci.

5. Ústavní soud zohlednil, že stěžovatelka žije v zahraničí a že komunikuje poštou, což může přinášet prodlevy při doručování. Dále soud zohlednil i skutečnost, že z posledního podání stěžovatelky jasně neplyne, zda Českou advokátní komoru žádá prostřednictvím Ústavního soudu, nebo zda Ústavní soud pouze informuje o tom, že se na Českou advokátní komoru obrátila. Tuto nejasnost však soud nepovažoval za rozhodující, neboť stěžovatelka byla jednak výslovně poučena, že se má obrátit na Českou advokátní komoru, jednak je jí tento postup znám, neboť tak již dříve učinila.

6. Lhůta pro odstranění vad ústavní stížnosti marně uplynula ke konci června, vady však nebyly do dnešního dne odstraněny.

7. Ústavní soud proto ústavní stížnost odmítl soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady stěžovatelka neodstranila.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. srpna 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 1289/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies