III. ÚS 1634/16

02. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci návrhu navrhovatele Radka Čermáka, označenému jako "stížnost na usnesení", takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 20. 5. 2016 obdržel Ústavní soud prostřednictvím Nejvyššího správního soudu shora označený návrh, směřující zřejmě proti "rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 689/2016".

Návrh nebylo možno z důvodu četných vad považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. K návrhu - ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie napadených rozhodnutí [§ 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")], a dále navrhovatel nepředložil plnou moc k zastupování před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1, § 31 zákona o Ústavním soudu). Podání rovněž trpělo dalšími nedostatky (§ 34 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění výše uvedených nedostatků byl navrhovatel vyzván přípisem, jenž mu byl doručen dne 26. 5. 2016. Tento přípis obsahoval upozornění, že neodstranění vytýkaných vad ve lhůtě do 60 dnů bude mít za následek odmítnutí návrhu.

Ústavní soud konstatuje, že k dnešnímu dni k odstranění vytýkaných vad nedošlo, přičemž lhůta k tomu stanovená uplynula dne 25. 7. 2016. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. srpna 2016


Jan Filip v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 8. 2016, sp. zn. III. ÚS 1634/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies