II. ÚS 2943/15

09. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Miroslava Daňka, zastoupeného JUDr. Milanem Kocourkem, advokátem sídlem Václavské nám. 56 - Palác Fénix, Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. června 2015 č. j. 23 Cdo 5187/2014-1500, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. června 2014 č. j. 5 Cmo 1/2014-1436 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2013 č. j. 31 Cm 56/2008-1306, za účasti Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze jako účastníků řízení, a obchodní společnosti HOCHTIEF CZ, a.s. jako vedlejší účastnice řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í


1. Ústavní soud obdržel dne 1. října 2015 ústavní stížnost podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), kterou se stěžovatel domáhal toho, aby Ústavní soud nálezem vyslovil, že v záhlaví uvedenými rozhodnutími obecných soudů bylo zasaženo do práva stěžovatele na spravedlivý proces zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 90 Ústavy České republiky a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Dále stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud napadená rozhodnutí nálezem zrušil.

2. Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. července 2016, stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že bere svou ústavní stížnost zpět.

3. Ústavní soud s ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl k závěru, že byly splněny podmínky stanovené v ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu, a proto rozhodl, že se řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavuje.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 9. srpna 2016

Josef Fiala v.r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 2943/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies