IV. ÚS 2034/16

09. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 9. srpna 2016 v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila (soudce zpravodaje), Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, ve věci ústavních stížností stěžovatelů 1) Jiřího Cielucha, 2) Jiřiny Cieluchové, 3) společnosti Podpora a servis s. r. o., IČ: 28640926, se sídlem Mickiewiczova 1030/1, 734 01 Karviná - Ráj, a 4) společnosti Podpora a servis lékařům s. r. o., IČ: 28564006, se sídlem Mickiewiczova 1030/1, 734 01 Karviná- Ráj, všichni stěžovatelé právně zastoupeni JUDr. Luborem Ludmou, advokátem, se sídlem v Olomouci, Hanáckého pluku 1153/6, směřujících proti příkazu k domovní prohlídce vydanému soudkyní Okresního soudu v Ostravě dne 20. 4. 2016 sp. zn. 0 Nt 15066/2016, proti výsledku přezkumu nezákonnosti domovní prohlídky, provedené státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Ostravě ze dne 4. 5. 2016 sp. zn. 4 ZN 4129/2016 a proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, spočívajícímu v provedení domovní prohlídky Policií České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava, Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování, Oddělení hospodářské kriminality dne 26. 4. 2016 sp. zn. KRPT 256106-45/TČ-2015-070781-2020, takto:

Ústavní stížnosti dosud vedené pod spisovými značkami IV. ÚS 2034/16, IV. ÚS 2035/16 a III. ÚS 2036/16 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod spisovou značkou IV. ÚS 2034/16.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

Dvě z ústavních stížností uvedených ve výroku byly podány manžely Jiřím Cieluchem (ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 2034/16) a Jiřinou Cieluchovou (ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 2035/16) prostřednictvím téhož právního zástupce. Současně lze konstatovat, že jde o věci, které spolu skutkově souvisejí, neboť obě směřují proti stejnému příkazu k domovní prohlídce domu, který se nachází v jejich společném jmění, resp. proti postupu policejního orgánu při realizaci této domovní prohlídky, přičemž stěžovatelé uplatňují totožné stížnostní námitky.

Ústavní stížnost, vedená pod spisovou značkou III. ÚS 2036/16, podaná prostřednictvím téhož právního zástupce obchodními společnostmi uvedenými v záhlaví tohoto usnesení, s výše uvedenými ústavními stížnostmi rovněž skutkově souvisí, neboť směřuje proti postupu policejního orgánu při realizaci výše zmíněné domovní prohlídky a proti odmítnutí státního zástupce přezkoumat tento postup.

Všichni stěžovatelé ve svých ústavních stížnostech předem vyjádřili výslovný souhlas s případným spojením uvedených věcí.

Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle shora uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

V souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 a s rozvrhem práce pro rok 2016 je soudcem zpravodajem v této spojené věci soudce Jan Musil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2016

Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 8. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2034/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies