III. ÚS 1948/16 #2

12. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavních stížnostech stěžovatele 1/ N. V. T., občana Nizozemského království, a stěžovatele 2/ T:.H. H., občana Vietnamské socialistické republiky, obou v ohlášeném zastoupení Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. března 2016 sp. zn. 11 Tdo 1388/2015, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 9. prosince 2014 sp. zn. 12 To 108/2014 a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. června 2014 sp. zn. 7 T 4/2014, za účasti Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Praze a Krajského soudu v Praze, jako účastníků řízení, a Nejvyššího státního zastupitelství, Vrchního státního zastupitelství v Praze a Krajského státního zastupitelství v Praze, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, vycházející z čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel 1/ v ohlášeném zastoupení v záhlaví označeného advokáta domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí soudů. Stěžovatel 2/ se separátní ústavní stížností v ohlášeném zastoupení týmž advokátem domáhal zrušení totožných rozhodnutí. Obě ústavní stížnosti podal označený advokát prostřednictvím své datové schránky.

2. Usnesením Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2016 sp. zn. III. ÚS 1948/16, III. ÚS 1954/16, byly obě ústavní stížnosti spojeny ke společnému projednání pod sp. zn. III. ÚS 1948/16.

3. Jak bylo předznačeno, posuzované ústavní stížnosti podal výše jmenovaný advokát v ohlášeném zastoupení konkretizovaných stěžovatelů, avšak nepřipojil k nim plné moci (avizované jako příloha každé z obou ústavních stížností) k jejich zastupování v řízení před Ústavním soudem (§ 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu).

4. Ústavní soud proto výzvou doručenou 26. 7. 2016 vedl Mgr. Petra Václavka k odstranění nedostatku zákonem předepsané náležitosti ústavní stížnosti (advokátního zastoupení stěžovatelů); upozornil též, že nestane-li se tak ve lhůtě 10 dnů, nemůže být návrh věcně projednán a Ústavní soud ho odmítne.

5. Na tuto výzvu k odstranění vad Mgr. Petr Václavek nereagoval, a to ani ve stanovené lhůtě ani později.

6. Ústavní soudu proto postupoval podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudce zpravodaj (mimo ústní jednání) ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. srpna 2016Josef Fiala v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2016, sp. zn. III. ÚS 1948/16 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies