III. ÚS 2617/16

15. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele Stanislava Mojžíška, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2016 č. j. 21 Cdo 2556, 2558, 2559, 2560/2016-595, spolu s návrhem na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí a s návrhem na zrušení ústavní imunity soudce a zrušení nezávislosti soudce, takto:

Ústavní stížnost a návrhy s ní spojené se odmítají.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel podáním ze dne 4. 8. 2016 brojil proti v záhlaví identifikovanému usnesení Nejvyššího soudu a spojil s ní akcesorické návrhy.

2. Stěžovatelovo podání nesplňuje náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud nevyzýval stěžovatele k odstranění vad, protože stěžovatel musí být vědom zákonem stanovených náležitostí, neboť o nich byl v minulosti opakovaně Ústavním soudem poučen, včetně požadavku na povinné zastoupení advokátem a skutečnosti, že Ústavní soud advokáta neustanovuje.

3. Vzhledem k vadám ústavní stížnosti se Ústavní soud uchýlil k přiměřeném použití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a ústavní stížnost, jakož i s ní spojené návrhy, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení, odmítl.

4. Toto usnesení obsahuje stručné odůvodnění (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2016


Josef Fiala v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2016, sp. zn. III. ÚS 2617/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies